Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

27.VII 2016

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Dekret warszawski - zasady zwrotu nieruchomości

  09:00

  Kp 3/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prezydent RP

  Publiczne ogłoszenie orzeczenia w sprawie wniosku o zbadanie konstytucyjności: I. art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy w części dotyczącej dodawanego do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami art. 214a w zawiązku z art. 3 ust. 1 z:
  • art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 32 ust. 1 i z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
  • art. 21 ust. 2 Konstytucji RP,
  • art. 2 Konstytucji RP poprzez naruszenie wyrażonych w tym przepisie zasad zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, niedziałania prawa wstecz oraz ochrony praw nabytych;
  II. art. 1 pkt 3 w części dotyczącej dodawanego do ustawy, o której mowa w pkt I art. 214b w związku z art. 3 ust. 1 z:
  • art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
  • art. 2 Konstytucji RP poprzez naruszenie wyrażonych w tym przepisie zasad zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, niedziałania prawa wstecz oraz ochrony praw nabytych. Orzeczenie wyda Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie.   Andrzej Rzepliński - przewodniczący   Małgorzata Pyziak-Szafnicka - sędzia sprawozdawca

  Dokumenty w sprawie (IPO)

Subskrybuj wokandę w swoim kalendarzu.
Jak?