Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

27.IX 2016

 • Rozprawy

  Zasady skreślania z listy aplikantów adwokackich

  13:00

  SK 11/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: P. T.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze w zakresie w jakim umożliwia skreślenie z listy aplikantów wyłącznie na podstawie negatywnego wyniku kolokwium rocznego z art. 31 ust. 3 oraz art. 32 w związku z art. 65 ust. 1 i art. 70 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 2 w związku art. 65 ust. 1 i art. 70 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę w składzie:
  Andrzej Rzepliński - przewodniczący
  Marek Zubik - sprawozdawca
  Julia Przyłębska
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka
  Stanisław Rymar

  Dokumenty w sprawie (IPO)

Subskrybuj wokandę w swoim kalendarzu.
Jak?