Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisje

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

07.VII 2015

 • Osoby niepełnosprawne; transport kolejowy; dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych stacji, peronów kolejowych oraz taboru kolejowego.

  09:00

  K 47/12 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności art. 3a ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym w zakresie w jakim bezterminowo wyłącza stosowanie art. 21 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym z art. 2 w związku z art. 69 Konstytucji RP i art. 9 ust. 1 lit. a Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
  Mirosław Granat - przewodniczący
  Maria Gintowt-Jankowicz - sprawozdawca
  Leon Kieres
  Marek Kotlinowski
  Teresa Liszcz

  Pokaż dokumenty w sprawie

14.VII 2015

22.VII 2015

29.IX 2015

 • Czas pracy techników medycznych elektroradiologii

  10:00

  K 14/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: Zarząd Głównego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii

  Rozprawa odroczona 23 czerwca 2015 roku Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności art. 93 ust. 1 i art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 66 ust. 1 oraz art. 68 ust. 1 Konstytucji RP Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
  Marek Zubik - przewodniczący
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka - sprawozdawca
  Teresa Liszcz
  Stanisław Rymar
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

  Pokaż dokumenty w sprawie

Subskrybuj wokandę w swoim kalendarzu.
Jak?