Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

01.VI 2017

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Utworzenie gminy Szczawa i gminy Grabówka

  12:00

  U 3/17 | Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

  Wniosek o zbadanie czy: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka oraz § 1 i 2 tego rozporządzenia są niezgodne z: 1) art. 7, art. 92 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez to, że zostały wydane przez Radę Ministrów bez dochowania trybu wymaganego do ich wydania; 2) wyrażoną w Preambule do Konstytucji RP zasadą pomocniczości oraz z art. 15 Konstytucji RP w związku z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez to, że zostały wydane bez przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek samorządu terytorialnego, których rozporządzenie to dotyczyło. Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w składzie: M. Warciński - przewodniczący M. Muszyński - sprawozdawca Z. Jędrzejewski

  Dokumenty w sprawie (IPO)

20.VI 2017

 • Rozprawy

  Zasady wydawania certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii

  09:00

  K 16/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

  Wniosek o zbadanie zgodności art. 136 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii z art. 65 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie: S. Rymar - przewodniczący S. Wronkowska-Jaśkiewicz - sprawozdawca G. Jędrejek P. Pszczółkowski P. Tuleja

  Dokumenty w sprawie (IPO)

22.VI 2017

 • Rozprawy

  Ustawa o Sądzie Najwyższym w zakresie dot. regulaminu w sprawie wyboru kandydatów na Pierwszego Prezesa SN

  10:00

  K 3/17 | Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa Posłów na Sejm VIII Kadencji

  Wniosek o zbadanie czy: 1) art. 16 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym w zakresie dotyczącym regulaminu w sprawie wyboru kandydatów na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP oraz art. 183 ust. 2 w związku z art. 183 ust. 3 Konstytucji RP, 2) art. 16 par. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym w zakresie, w jakim nie przewiduje wydania uchwały przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego w sprawie wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 183 ust. 3 Konstytucji RP, 3) uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w zakresie, w jakim nie określa w par. 8 obowiązku wydania uchwały w sprawie przedstawienia kandydatów Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Prezydentowi RP jest niezgodna z art. 2 w związku z art. 183 ust. 3 Konstytucji RP oraz jest niezgodna z art. 2 i art. 183 ust. 2 w związku z art. 183 ust. 3 Konstytucji RP przez to, że wkracza w materię ustawową, 4) par. 8 uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (niepubl.) jest niezgodny z art. 2, art. 7 oraz art. 183 ust. 3 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie: J. Przyłębska - przewodniczący M. Muszyński - sprawozdawca Z. Jędrzejewski L. Kieres L. Morawski

  Dokumenty w sprawie (IPO)

11.VII 2017

 • Rozprawy

  Kuratorzy sądowi; proces legislacyjny

  09:00

  Kp 4/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prezydent RP

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z art. 121 ust. 3 i art. 122 ust. 1 w związku z art. 7 oraz art. 95 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Prezes TK Julia Przyłębska, która będzie także sędzią-sprawozdawcą.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

13.VII 2017

 • Rozprawy

  Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego

  10:00

  U 1/17 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prokurator Generalny

  Wniosek o zbadanie zgodności:
  1) uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego – z art. 194 ust. 1 i art. 7 Konstytucji RP;
  2) § 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej powołanej w punkcie 1 – z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP;
  3) § 2 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej powołanej w punkcie 1 – z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał rozpozna wniosek w składzie: J. Przyłębska - przewodniczący M. Muszyński - sprawozdawca M. Warciński

  Dokumenty w sprawie (IPO)

Subskrybuj wokandę w swoim kalendarzu.
Jak?