Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

31.V 2016

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Dyscyplinarne wydalenie policjanta ze służby

  10:00

  SK 18/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: K. W.

  Publiczne ogłoszenie orzeczenia w sprawie skargi konstytucyjnej o zbadanie zgodności art. 135 r ust. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 1990 roku o Policji w zakresie, w jakim uniemożliwia wznowienie postępowania dyscyplinarnego, zakończonego orzeczeniem o uznaniu funkcjonariusza Policji winnym popełnienia przewinienia, dyscyplinarnego wypełniającego jednocześnie znamiona przestępstwa i wymierzającego karę dyscyplinarną wydalenia ze służby, po upływie okresu pięciu lat od uprawomocnienia się tego orzeczenia, nawet w sytuacji, gdy został on następnie w postępowaniu karnym dotyczącym tego samego czynu prawomocnie uniewinniony, z:
  1) z art. 2;
  2) art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 w związku z art. 77 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3;
  3) art. 60 w związku z art. 31 ust. 3;
  4) art. 77 ust. 1 Konstytucji RP.
  Rozpoznanie skargi konstytucyjnej nastąpi na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 93 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym.
  Orzeczenie wyda Trybunał Konstytucyjny w składzie:
  Piotr Pszczółkowski - przewodniczący
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - sprawozdawca
  Julia Przyłębska
  Stanisław Rymar
  Piotr Tuleja

  Dokumenty w sprawie (IPO)

Subskrybuj wokandę w swoim kalendarzu.
Jak?