Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wyłączenie możliwości zaskarżenia zarządzenia zastępczego wojewody do sądu administracyjnego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – dekomunizacja ulic K 15/19

Podmiot inicjujący postępowanie: Rada Miejska Wrocławia

Wniosek o zbadanie zgodności: 1)    art. 6c ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki z: a)      art. 77 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 1 i art. 165 ust. 2 Konstytucji RP, b)     art. 165 ust. 2 w związku z art. 2 Konstytucji RP i w związku z art. 11 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r., c)      art. 16 ust. 2 Konstytucji RP; 2)    art. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z art. 2 w związku z art. 165 ust. 2 Konstytucji RP.