Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Senate amendments to an amendment act; adjudication on the unconstitutionality of a tax relief in the course of a tax year K 40/05