Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Postal address of the Constitutional Tribunal

al. Jana Christiana Szucha 12A

00-918 Warsaw, Poland


Opens internal link in current windowThe Constitutional Tribunal of Poland - Directory of Contacts

The map