Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

The Constitutional Tribunal of Poland

President of the Constitutional Tribunal: Julia Przyłębska

Secretariat of the President
phone: 22 621 65 03, fax: 22 657 45 03, e-mail: prezydialny@trybunal.gov.pl

The Chancellery of the Constitutional Tribunal

Director: Zofia Hoffmann
Secretariat phone: 22 657 45 95, fax: 22 657 45 03, e-mail: prezydialny@trybunal.gov.pl

Head of the Office of the President of the Constitutional Tribunal: Marcin Koman
phone: 22 628 72 74, fax: 22 629 39 77, e-mail: prezydialny@trybunal.gov.pl

Spokeperson of the Constitutional Tribunal: Aleksandra Wójcik
phone: 22 657 45 00, e-mail: prasainfo@trybunal.gov.pl

The Office of the Legal Service of the Constitutional Tribunal

Director: Dr Bartosz Skwara

Secretariat phone: 22 537 46 12, fax 22 657 45 03, e-mail: bsp@trybunal.gov.pl

 

Department of Preliminary Review in the Office of the Legal Service

Coordinator: Małgorzata Wypych

Secretariat: e-mail: skarga@trybunal.gov.pl

 

Department of Jurisprudence Research in the Office of the Legal Service

Coordinator: Dr Marek Domagała

 

Finance and Accounting Department of the Chancellery of the Constitutional Tribunal  

Chief Accountant: Anna Sipa
 

Library and Publishing Office of the Constitutional Tribunal

Head: Krzysztof Budziło

Reading room: phone: 22 657 45 27


IT Department of the Chancellery of the Constitutional Tribunal

Head: Arkadiusz Szczotkiewicz
 

Administrative Department of the Chancellery of the Constitutional Tribunal

Head: Irena Cygoń


Human Resources Manager: Joanna Kerner
 

Security Department of the Constitutional Tribunal

phone: 22 657 45 08