Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Trybunał Konstytucyjny

Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Julia Przyłębska

Sekretariat prezesa
tel. 22 621 65 03, fax 22 657 45 03, e-mail: prezydialny@trybunal.gov.pl

Kancelaria Trybunału Konstytucyjnego

Dyrektor Zofia Hoffmann
Sekretariat
tel. 22 657 45 95, fax 22 657 45 03, e-mail: prezydialny@trybunal.gov.pl

Szef Gabinetu Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Marcin Koman
tel. 22 628 72 74, fax 22 629 39 77, e-mail: prezydialny@trybunal.gov.pl

Rzecznik prasowy Trybunału Konstytucyjnego Aleksandra Wójcik
tel. 22 657 45 00, e-mail: prasainfo@trybunal.gov.pl

Biuro Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego

Dyrektor dr Bartosz Skwara

Sekretariat, tel. 22 537 46 12, fax 22 657 45 03, e-mail: bsp@trybunal.gov.pl


Wydział Weryfikacyjny Biura Służby Prawnej

Koordynator Małgorzata Wypych

Sekretariat wydziału, e-mail: skarga@trybunal.gov.pl
 

Wydział Studiów Biura Służby Prawnej

Koordynator dr Marek Domagała


Dział Finansowo-Księgowy Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego

Główna księgowa Anna Sipa


Biblioteka i Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego

Kierownik Krzysztof Budziło

Czytelnia: tel. 22 657 45 27


Dział Informatyki Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego

Kierownik Arkadiusz Szczotkiewicz
 

Dział Administracyjno-Gospodarczy Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego

Kierownik Irena Cygoń


Główny specjalista ds. personalnych Joanna Kerner
tel. 22 657 45 70
 

Wydział Straży Trybunału Konstytucyjnego 

Komendant Wojciech Górnicki
tel. 22 657 45 08

 

Inspektor Ochrony Danych