Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Adres pocztowy Trybunału Konstytucyjnego:

al. Jana Chrystiana Szucha 12A
00-918 Warszawa


Opens external link in current windowProfil ePUAP (lmiw7w446k)

Opens external link in current windowElektroniczna Skrzynka Podawcza - Uprzejmie informujemy, że w postaci elektronicznej nie są przyjmowane pisma procesowe związane ze wszczęciem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz z toczącym się przed Trybunałem postępowaniem.

Opens internal link in current windowKancelaria i Biuro Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego

Mapa z zaznaczeniem siedziby Trybunału Konstytucyjnego