Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Aplikacja adwokacka K 6/06

O zbadanie zgodności:

1) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw z art. 118 ust. 3 Konstytucji RP w związku z art. 34 ust. 2 pkt 5 Regulaminu Sejmu RP oraz z art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;

2) art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze z art. 2 i art. 17 ust. 1 Konstytucji RP;

3) art. 1 pkt 5 lit.b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP;

4) art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP;

5) art. 66 ust. 1a pkt 2-4 w związku z art. 66 ust. 1bi 1c ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze z art. 2 oraz art. 17 ust. 1 Konstytucji RP;

6) art. 75a oraz art. 75b-75j ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP;

7) art. 78 oraz art. 78a-78i ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze z art. 2 oraz art. 17 ust. 1 Konstytucji RP;

8) art. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw z art. 2 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;

9) art. 6 i art. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw z art. 2 Konstytucji RP;