Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy

 

OTK ZU

OTK ZU wydawane jest w 2-ch seriach: A i B.
W serii A publikuje się wyroki i postanowienia Trybunału w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał w trybie art. 102-104 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym; Dz. U. z 2016 r. poz. 2072 (wyroki i postanowienia merytoryczne)
W serii B publikuje się postanowienia Trybunału o nadaniu dalszego biegu skardze konstytucyjnej lub wnioskowi oraz o odmowie nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej lub wnioskowi, w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał w trybie art. 60 i art. 61 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (postanowienia kończące rozpoznanie wstępne).

 

UWAGA!

"Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy" od 1 stycznia 2016 r. tylko w postaci elektronicznej!

Orzeczenia wydane przez Trybunał Konstytucyjny do 31 grudnia 2015 r. będą opublikowane i udostępnione na dotychczasowych zasadach w zeszytach "Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy" w postaci drukowanej (papierowej).