Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

 

Konkurs na stanowisko asystenta Sędziego Trybunału Konstytucyjnego

Praktyki Studenckie w Biurze Służby Prawnej TK