Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

 

 

Dla osób z zewnątrz Biblioteka nieczynna do odwołania

 

 

Biblioteka - charakterystyka i zasady korzystania

I. Krótka charakterystyka zbiorów

Biblioteka tworzy podstawowe zaplecze naukowo-informacyjne Trybunału Konstytucyjnego. Profil gromadzenia zbiorów w Bibliotece obejmuje: publikacje dotyczące różnych dziedzin prawa polskiego i międzynarodowego.Zbiór tworzą: 

II. Zasady korzystania ze zbiorów

(wyciąg z Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki TK)

§ 2

Biblioteka obsługuje następujące kategorie użytkowników:1) obecnych i byłych sędziów Trybunału Konstytucyjnego;2) pracowników Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego;3) emerytów, rencistów i współpracowników Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego;4) inne osoby poszukujące materiałów do celów naukowych, zawodowych lub informacyjnych, jeżeli nie zakłóca to bieżących prac wykonywanych przez Bibliotekę na rzecz Trybunału Konstytucyjnego, za zgodą dyżurnego bibliotekarza.

§ 5

Użytkownicy wymienieni w § 2 pkt 4 mają ponadto obowiązek:1) uzyskania jednorazowej zgody wstępu do Biblioteki, wydawanej przez Straż Trybunału po uzgodnieniu z dyżurnym bibliotekarzem;2) pozostawienia w szatni okryć oraz dużych teczek i toreb;3) wpisania się do księgi odwiedzin.

§ 8

1. W czytelni można korzystać:1) z materiałów znajdujących się w zbiorach Biblioteki, z zastrzeżeniem § 6;2) z urządzeń Biblioteki przeznaczonych dla użytkowników, w tym z komputerowego katalogu zbiorów Biblioteki (Coliber);3) z własnego przenośnego sprzętu komputerowego, za zgodą dyżurnego bibliotekarza;4) z materiałów niebędących własnością Biblioteki, pod warunkiem ich okazania dyżurnemu bibliotekarzowi.

 

§ 13

1. Prawo wypożyczania materiałów bibliotecznych przysługuje wyłącznie użytkownikom wymienionym w § 2 pkt 1-2.

 

Biblioteka jest czynna w godz. 8.30-15.30 (dla osób z zewnątrz w godz. 9.00-15.00)
Kserokopii nie wykonujemy.