Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Udzielanie informacji publicznej

Strona internetowa Trybunału Konstytucyjnego pełni funkcję Biuletynu Informacji Publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Wszystkie informacje na niej publikowane, w tym w szczególności orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, stanowią informację publiczną w myśl art. 6 ust. 1 tej ustawy.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ww. ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie w niej określonych (art. 1). Osoba występująca o informację publiczną nie musi wykazywać interesu prawnego czy faktycznego w pozyskaniu określonych informacji (art. 2 ust. 2).

Prawo do informacji publicznej obejmuje prawo do uzyskania informacji – także przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, wgląd do dokumentów urzędowych oraz prawo do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych (art. 3 ust. 1 i 2).

Każda zainteresowana osoba może kontaktować się z Kancelarią Trybunału Konstytucyjnego drogą elektroniczną, pisząc na adres: prasainfo@trybunal.gov.pl.

Osoby, które preferują bezpośredni kontakt lub tradycyjną korespondencję, zachęcamy do kierowania listów i pism o informacje na adres:

Kancelaria Trybunału Konstytucyjnego
Al. Jana Chrystiana Szucha 12a
00-918 Warszawa

lub telefonicznie:

22 657 45 00

Wnioski o informacje w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej mogą być kierowane do Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego także za pośrednictwem platformy ePUAP.