Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa Kodeks postępowania cywilnego, ustawa Kodeks postępowania karnego, ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i ustawa o Sądzie Najwyższym K 7/17

Wniosek o stwierdzenie, że:

1) art. 390 § 1 i § 2 oraz art. 398(17) § ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego są niezgodne z wynikającą z art. 2 Konstytucji RP zasadą określoności prawa;

2) art. 390 § 1 i § 2 oraz art. 398(17) § 2 i § 3 w związku z art. 398(17) § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego są niezgodne z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i z art. 178 ust. 1 Konstytucji RP;

3) art. 398(9) § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego jest niezgodny z wynikającą z art. 2 Konstytucji RP zasadą określoności prawa oraz z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;

4) art. 441 § 1 i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego jest niezgodny z wynikającą z art. 2 Konstytucji RP zasadą określoności prawa;

5) art. 441 § 3 i § 5 w związku z art. 441 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i z art. 178 ust. 1 Konstytucji RP;

6) art. 59 w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym jest niezgodny z wynikającą z art. 2 Konstytucji RP zasadą określoności prawa;

7) art. 15 § 1 pkt 3 oraz art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art. 3 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych są niezgodne z wynikającą z art. 2 Konstytucji RP zasadą określoności prawa;

8) art. 187 § 2 i § 3 w związku z art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i z art. 178 ust. 1 Konstytucji RP.