Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Emerytury i renty byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa P 4/18

18 sierpnia 2020 r. o godz. 11:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych dotyczące emerytur i rent byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa.

Trybunał Konstytucyjny zarządził przerwę w rozprawie do dnia 11 września 2020 r. godz. 11:00.

Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał sprawę w pełnym składzie. Przewodniczący składu orzekającego - prezes TK Julia Przyłębska, I sprawozdawca - sędzia TK Justyn Piskorski, II sprawozdawca - sędzia TK Jakub Stelina.