Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wydawania certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii K 16/15

19 stycznia 2017 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny miał rozpoznać wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zasad wydawania certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii.

Termin rozprawy został odwołany.

Przewodniczącym składu orzekającego będzie sędzia TK Stanisław Rymar, sprawozdawcą będzie sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.