Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady opodatkowania gier hazardowych SK 3/14

Podmiot inicjujący postępowanie: sp. z o.o.
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 28 XI 2018 godz.: 11.30

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych z art. 2 w związku z art. 20, art. 21, art. 22, art. 31, art. 64 ust. 1 i 3, art. 84 oraz z art. 217 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok w składzie:

Justyn Piskorski - przewodniczący,

Jarosław Wyrembak - sprawozdawca,

Grzegorz Jedrejek,

Zbigniew Jędrzejewski,

Michał Warciński.