Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady tworzenia i działania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych K 46/07

Sygn. akt K 46/07

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 8 lipca 2008 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marian Grzybowski - przewodniczący
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Janusz Niemcewicz
Mirosław Wyrzykowski - sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 8 lipca 2008 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880) z art. 2, art. 20 i art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880) jest niezgodna z art. 2, art. 20 i art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 Marian Grzybowski 
Wojciech Hermeliński Adam Jamróz
Janusz Niemcewicz Mirosław Wyrzykowski