Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. K 10/10

O zbadanie zgodności:

1) art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;

2) § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;