Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Szkolnictwo artystyczne; brak ustawowych regulacji K 14/15

Wniosek o zbadanie zgodności art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 70 ust. 4 zdanie 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.