Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przepisy przejściowe ustawy z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji K 14/18

Wniosek w sprawie zbadania zgodności:

1) art. 2 ustawy z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z art. 2 Konstytucji RP w zakresie zasady niedziałania prawa wstecz, zasady ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz art. 64 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,

2) art. 2 ust. 4-6 ustawy, o której mowa w punkcie pierwszym z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,

3) art. 3 ustawy, o której mowa w punkcie pierwszym z art. 2 Konstytucji RP w zakresie zasady zachowania odpowiedniego vacatio legis.