Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Autonomia budżetowa; konstytucyjna zasada niezależności sądów i trybunałów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich K 18/15

Wniosek o zbadanie zgodności art. 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej w zakresie dotyczącym Rzecznika Praw Obywatelskich oraz sądów i trybunałów wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z art 2, art 173 i art. 210 Konstytucji RP.