Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Tryb uchwalenia ustawy K 21/24

Wniosek o zbadanie zgodności  ustawy z dnia 12 kwietnia 2024 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. poz. 647)
z art 4, art. 7, art. 104 ust. 1 w związku z art. 106 oraz art 96 ust. 1 Konstytucji.