Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym K 2/16

Sprawa połączona z K 47/15, K 48/15, K 1/16 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnatura K 47/15)