Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ustalania wymiaru pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, w który święto przypada na dzień wolny od pracy. K 27/11

O zbadanie zgodności art. 130 § 21 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy z art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 66 ust. 2 Konstytucji RP;