Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Określenie ustalenia podstawy wynagrodzenia zasadniczego sędziego na rok 2023 K 3/23

Sprawa rozpoznawana łącznie ze sprawami K 1/23 i K 4/23 pod wspólną sygnaturą K 1/23.

Wniosek "o stwierdzenie, że art. 8 ust 1 i 2 oraz art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U., z 2022 r., poz. 2666) są niezgodne z art. 178 ust. 2 Konstytucji".