Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dopuszczalność i tryb ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej K 31/05

 O stwierdzenie niezgodności:

1. art. 111; art. 171 ust. 1 do 4; art. 173; art. 174; art. 175 i art. 177 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 2, art. 32 i art. 64 ust. 2 Konstytucji RP;

2. art. 111 ust. 1 pkt 5 oraz art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 2, art. 32, art. 21 i art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;

3. art. 1714 ust. 1 pkt 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2, art. 75 ust. 1 i 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim wprowadza obowiązek jednorazowej spłaty przypadającego na lokal uzupełnienia wkładu mieszkaniowego z tytułu modernizacji budynku w rozumieniu w rozumieniu art. 6 ust. 5 przy przekształceniu praw lokatorskich do lokali w spółdzielcze własnościowe oraz praw spółdzielczych własnościowych w prawo odrębnej własności;