Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dochody jednostek samorządu terytorialnego K 33/14

Sprawa połączona z K 34/14, K 35/14, K 36/14, K 37/14, K 38/14, K 39/14, K 40/14, K 41/14, K 42/14 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnatura K 33/14)

Połączone wnioski o zbadanie zgodności art. 30 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 3-5, art. 23, art. 23a i art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z preambułą (zasadą solidarności) oraz z art. 2 (zasadą sprawiedliwości społecznej), a także z art. 167 ust. 1, 2 i 4 w zw. z art. 166 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 9 ust. 1, 2 i 5 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku.