Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady dokonywania podziału administracyjnego kraju przez Radę Ministrów K 35/07

O zbadanie zgodności:

1) art. 4 ust. 1, ust.2, ust.3, art. 4a ust.1, ust. 2, ust. 3, i art. 4b ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz

art. 3 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 3a ust. 1, ust. 2, ust.3 i art. 3b ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym z art. 163 i 165 Konstytucji RP, art. 3 i art. 11 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego i preambułą Konstytucji RP;

2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 roku w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 roku w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach z art. 2, art. 7, art. 16, art. 92, art. 163, art. 165 Konstytucji RP, art. 3 i art. 11 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego i preambułą Konstytucji RP;