Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwolnienie z podatku VAT - usługi internetowe] K 36/04

O stwierdzenie, że pozycje 13 i 14 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w związku z art. 43 ust. 1 pkt 1 tej ustawy są niezgodne z art. 249 Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej w związku z art. 10 tego Traktatu oraz w związku z art. 2 Aktu, dołączonego do Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, podpisanego w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 roku;