Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak sądowej kontroli postanowienia prokuratora dotyczącego przeszukania i zatrzymania rzeczy, wydanego w postępowaniu przygotowawczym K 38/07

O zbadanie zgodności art. 236 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;