Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Proces legislacyjny - poprawki Senatu K 40/05

O stwierdzenie, że art. 60 pkt 2 i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym są niezgodne z art. 2, art. 7, art. 118 ust. 1 i art. 121 ust. 2 Konstytucji RP;