Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Stypendia studenckie - zasady przyznawania stypendiów rektorskich i stypendiów ministra. K 40/12

O zbadanie zgodności:

1) art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie, w jakim wyłącza prawo studentów studiujących równocześnie na kilku kierunkach studiów do otrzymywania stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, na więcej niż jednym kierunku studiów,

2) art. 184 ust. 5 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie, w jakim wyłącza prawo tych studentów, którzy uprzednio nie korzystali ze stypendium dla najlepszych studentów  do  stypendium, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

- z art. 32 w zw. z art. 2 i art. 70 ust. 4 Konstytucji RP;