Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dochody jednostek samorządu terytorialnego K 40/14

Sprawa połączona z K 33/14, K 34/14, K 35/14, K 36/14, K 37/14, K 38/14, K 39/14 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnatura K 33/14)