Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dochody jednostek samorządu terytorialnego - sprawozdawczość budżetowa K 44/15

Sprawa połączona z K 43/15 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 43/15)