Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wykonywanie zawodu weterynarza K 50/01

O stwierdzenie niezgodności:
1) przepisu art. 1 ustawy z 23 sierpnia 2001 roku o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych z art. 92, art. 17 ust. 1, art. 68 i art. 76 Konstytucji RP;
2) przepisu art. 1 wymienionej wyżej ustawy z art. 3 w związku z art. 4 Konwencji Międzynarodowej o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych podpisanej w Genewie dnia 20 lutego 1935 roku, ratyfikowanej zgodnie z ustawą z 23 lipca 1938 roku;
3) przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2002 roku w sprawie czynności z zakresu zadań lekarza weterynarii wykonywanych przez osoby nie posiadające tytułu lekarza weterynarii oraz kwalifikacji tych osób z art. 92 ust. 1, art. 17 ust. 1, art. 68 i art. 76 Konstytucji RP;
4) przepisów wymienionego wyżej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z art. 3 w związku z art. 4 Konwencji Międzynarodowej o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych, podpisanej w Genewie dnia 20 lutego 1935 roku, ratyfikowanej zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 1938 roku;
5) przepisów wymienionego rozporządzenia z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych;