Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uprawnienia emerytalne funkcjonariuszy Służby Celnej K 56/13

Sprawa połączona z K 39/13, K 45/13 (sprawa rozpatrywana pod wspólną sygnaturą K 39/13)