Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uprawnienia emerytalne strażaków Lotniskowych Służb Ratowniczo-Gaśniczych. K 6/11

O zbadanie zgodności art. 26 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej z:

a) przepisem art. 32 ust. 1 zdanie 2 w związku z przepisem art. 2 Konstytucji RP w zakresie niedopuszczalnego pozbawienia gwarancji emerytalnej strażników Lotniskowych Służb Ratowniczo-Gaśniczych;

b) przepisem art. 5 Konstytucji RP;