Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Solidarna odpowiedzialność za podatek VAT K 62/13

o zbadanie zgodności art. 105a-105c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług z Konstytucją RP, a w szczególności z art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 20 i 22 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;