Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Pozbawienie biernego prawa wyborczego K 66/07

Rada Miejska w Piasecznie wniosła o zbadanie zgodności:

1) art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw z art. 2 Konstytucji RP;

2) art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw z art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

Rada Gminy w Dzierzgowie wniosła o zbadanie zgodności art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw z art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;

Rada Miejska w Żelechowie wniosła o zbadanie zgodności art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich z art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;