Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak, w sprawach z oskarżenia publicznego, zwrotu kosztów procesu oskarżonemu z tytułu wynagrodzenia obrońcy za postepowanie odwoławcze, w przypadku uwzględnienia jego apelacji wniesionej wyłącznie od wymiaru kary K 9/18

Wniosek o zbadanie zgodności art. 635 w zw. z art. 632 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego zakresie, w jakim przepis ten wyłącza w sprawie z oskarżenia publicznego zwrot kosztów oskarżonemu z tytułu wynagrodzenia obrońcy za postępowanie odwoławcze, w przypadku uwzględnienia apelacji oskarżonego wniesionej wyłącznie od wymiaru kary z art. 78 w zw. z art. 45 ust. 1 i w zw. z art. 42 ust. 2 Konstytucji RP.