Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady przeprowadzania audytu zewnętrznego NIK. Kp 1/10

O zbadanie zgodności art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, dodającego do ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli przepisy art. 7a-7d - z art. 2 i art. 202 Konstytucji RP;