Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady uwzględnienia reklamacji P 10/15

Pytanie prawne czy § 10 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego jest zgodny z art. 79 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku - Prawo przewozowe.