Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenie sędziów. P 102/08

Sprawa połączona z P 99/08, P 100/08, P 101/08 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 99/08)