Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady prowadzenia polityki rozwoju; kontrola działalności administracji publicznej przez sąd administracyjny; źródła prawa. P 1/11

Czy:

1) art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju jest zgodny z art. 2, art. 7, art. 31 ust. 3, art. 87 i art. 184 Konstytucji RP;

2) art. 30b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju jest zgodny z art. 2, art. 7, art. 31 ust. 3, art. 87 i art. 184 Konstytucji RP

3) art. 30c ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju jest zgodny z art. 2, art. 7, art. 31 ust. 3, art. 87 i art. 184 Konstytucji RP;