Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo bankowe P 14/04

Czy przepis art. 1 pkt 60 w związku z art. 22 ustawy z dnia 1 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy prawo bankowe i innych ustaw jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP;