Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Karalność czynu, którego karalność uległa przedawnieniu. P 14/09

Czy:

1. art. 4 ust. 1a a także art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 oraz art. 44 Konstytucji RP;

2. art. 9 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Przepisy wprowadzające Kodeks karny jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 oraz art. 44 Konstytucji RP;