Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nieważność testamentu; termin podniesienia zarzutu nieważności testamentu. P 18/13

Czy art. 945 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny w zakresie, w jakim po upływie dziesięciu lat od otwarcia spadku wyłącza uprawnienie do powołania się na przyczynę nieważności testamentu wskazaną w art. 945 § 1 kc zgodny jest z art. 2 i art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;