Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przysądzenie własności jako tytuł egzekucyjny do wydania nieruchomości. P 2/11

Czy § 191 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. "Regulamin urzędowania sądów powszechnych" w części w której nakazuje sądowi, stwierdzenie w postanowieniu o przysądzeniu własności, obowiązku dłużnika wydania nieruchomości nabywcy - jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 999 § 1 zdanie drugie, kodeksu postępowania cywilnego;