Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu P 34/06

Czy art. 45 ust. 4 in fine ustawy z dnia 29 października 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 24 września 2004 roku o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego jest zgodny z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;