Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dopuszczalność prowadzenia postępowania o przestępstwo wypełniające także znamiona wykroczenia, po tym gdy postępowanie o wykroczenie zostało prawomocnie zakończone. P 34/11

Sprawa połączona z P 25/11 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 25/11)